Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating pag-lunsad ng webinar series na : !
Sa Episode 1 nasilayan natin kung ano ang Islamic Finance. Sa ating susunod na episode, tatalakayin natin ang Shariah, o ang tinatawag na Islamic Law, at aalamin natin kung bakit ito mahalagang pag-usapan bilang pundasyon sa pag-aaral ng Islamic Finance.
Abangan ang IF 101 Episode 2 sa February 15, 2021, 7:00PM, dito sa Bangsamoro Government Facebook page!
Ang programang ito ay pinangungunahan ng Ministry of Finance, and Budget and Management sa pamumuno ni Chief Minister Al Haj Murad Ebrahim at Deputy Minister MP Atty. Ubaida Pacasem, kasama ang Office of MP Atty. Anna Tarhata Basman.
Halina’t makinig at matuto sa usaping Islamic Finance!